historia
 HOME  |  O SZKOLE  |  historia  
Wpisany przez:: Dyrektor 2009.10.07 Drukuj
Centrum Kształcenia Sportowego mieści się w Szczecinie w  placówkach  przy  ulicy Mazurskiej 40  i przy ulicy  Rydla 49.  Każda ze szkół ma własną historię:
Szkoła przy ul. Mazurskiej 40

 • 1966 rok - powstała rejonowa Szkoła Podstawowa nr 62
 • 1998 rok -  utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.
W skład tej placówki od 1999 roku wchodziły:
 • rejonowa SP nr 62
 • rejonowe Gimnazjum nr 19
 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego


Szkoła przy ul. Rydla 49

 • 1982 rok - powstała rejonowa Szkoła Podstawowa nr 43 im. Adama Mickiewicz
 • 1992 rok - utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 8 (od 2007 roku im. Karola Wojtyły)
W jego skład wchodziły:
 • wygaszana Szkoła Podstawowa nr 43
 • Gimnazjum nr 13
 • XVI Liceum Ogólnokształcące

2008 rok - na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXII/605/08  z 16 czerwca 2008 roku,
1 września 2008 - rozpoczęło działalność Centrum Kształcenia Sportowego, aby:
 • krzewić kulturę fizyczną i zdrowy tryb życia,
 • kształtować holistyczny rozwój uczniów uzdolnionych,
 • wychowywać i edukować przyszłych mistrzów sportu.
             Uczniowie CKS w myśl hasła, które stało się mottem szkoły: „Sport to pasja, nauka to wolność” zdobywają nagrody i wyróżnienia konkursach przedmiotowych oraz medale i puchary w różnych dyscyplinach sportowych: koszykówka, kolarstwo, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka nożna, pływanie i ratownictwo wodne, wioślarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo.
             Młodzieży stawiane są wysokie wymagania. Muszą połączyć zwykłe obowiązki szkolne z ogromem zajęć sportowych. Wstają wcześniej niż ich rówieśnicy, późno idą spać, bo treningi zajmują im każdą wolną chwilę. Szkoła jest dla nich szansą na rozwijanie uzdolnień i gwarancją solidnego wykształcenia. Nasi uczniowie są wyjątkowi i dlatego zasługują na wyjątkowe traktowanie. Wychowujemy i kształcimy przyszłych mistrzów, ludzi otwartych, wolnych, wytrwałych i oddanych swojej pasji, którą jest sport.