Regulamin i warunki rekrutacji do klas pierwszych LOMS